Life Is Like The Wind (Danish) / Livet Er Ligesom Vinden

Author: Shona Innes
Homepage livet er ligesom vinden 5542493

Stock information

General Fields

 • : $25.00(AUD)
 • : 9788797259320
 • : YOUR content BOOKS
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • : 25.0
 • :
 • :
 • :
 • : books

Special Fields

 • :
 • :
 • : Shona Innes
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Barcode 9788797259320
9788797259320

Description

Vi kan ikke se livet inde i kroppen, men vi ved, hvornår livet er der. Livet giver dig mulighed for at løbe og grine og lege – ligesom når vinden hjælper dragerne med at svæve højt på himlen og får bladene til at danse hen over jorden. Men hvor tager vinden hen, når den holder op med at blæse? Og hvor tager livet hen, når det forlader kroppen? Denne bog berører følelser omkring død, tab og sorg. Den anerkender de følelser, der er forbundet med at miste et menneske, eller et dyr man elsker. Bogen er en del af Big Hug serien, der berører følsomme emner, som børn kan stå overfor – fortalt på en direkte og samtidig blid måde. Fortællingerne kan hjælpe børn, deres familier og venner med at sætte ord på følelser og udfordringer.


We cannot see life inside the body, but we know when life is there. Life allows you to run and laugh and play - just like when the wind helps the kites soar high in the sky and makes the leaves dance across the earth. But where does the wind go when it stops blowing? And where does life go when it leaves the body?


This book touches on feelings about death, loss and grief. It recognizes the emotions associated with losing a human being, or an animal one loves. The book is part of the Big Hug series, which touches on sensitive topics that children may face - told in a direct and at the same time gentle way. The stories can help children, their families and friends put their feelings and challenges into words.